de beste zorg onder één dak!
Multizorg Centrum Vitale is een centrum dat zich richt op vitaliteit en de fysieke mogelijkheden van de mens in beweging.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Wat is vitale

Het Multizorg Centrum Vitale is een centrum dat zich richt op vitaliteit en de fysieke
mogelijkheden van de mens in beweging.

Zorg

Sport

Arbeid

Het bijzondere van Vitale is dat alle specialisten, ieder vanuit zijn eigen discipline, gezamenlijk en integraal werken. Voor de klant/patiënt betekent dit dat hij of zij niet door één, maar waar nodig door verschillende specialisten tegelijkertijd wordt behandeld en begeleid. Het grote voordeel voor de klant/patiënt is, naast veel tijdwinst, een veel gerichtere resultaat behandeling. De behandeling, coaching en begeleiding van de klant staat centraal, zowel in het aanbieden van onze diensten als in de uitvoering van onze bedrijfsprocessen.

Visie

Het is onze visie dat door deze werkwijze van de medewerkers van het MCV, én door de klant centraal te stellen, het MCV de beste bewegingszorg levert die er is. Onze klanten staan en gaan hierdoor vitaler in het leven.

Missie

Daarnaast is het de missie van het MCV dat de klant/patiënt aantoonbaar vitaler
wordt door behandeling, coaching en begeleiding in het MCV.

Om aan deze missie te voldoen heeft het MCV het modernste looplab met de beste bewegingsspecialisten. In dit lab wordt gemeten of bijv. het revalidatietraject voorspoedig verloopt. Dit wordt gedaan door gericht meten van o.a. spierkrachten, bewegingen, belastingen op het lichaam en aan cardio (de conditionele werking van het hart) gerelateerde zaken. Tevens wordt in het looplab de interactie tussen klant/patiënt en product gemeten om na te gaan of er een optimale match is. Hierbij kunt u denken aan producten als: orthopedische schoenen, orthesen, prothesen, rolstoelen, ADL-hulpmiddelen, fietsen en sportschoenen. Vragen als: ‘Past het product perfect?’, ‘Zijn er geen knelpunten?’, ‘Is het product goed uitgelijnd en afgesteld?’ worden met behulp van gerichte metingen door specialisten beantwoord.

Naast dit hypermodern looplab zijn er ook oefenzalen op maat uitgerust voor specifieke patiëntengroepen. Specialisten staan hier klaar om patiënten in eerste instantie te trainen in activiteiten van het dagelijks leven, daarnaast specifieker op conditie en kracht om uitdagende doelen te bereiken. De specialisten die vertegenwoordigd zijn in het MCV zijn o.a. huisartsen, sportartsen, fysiotherapeuten, orthopedisch schoenmakers, orthopedisch instrumentmakers, podologen, chiropractors, orthomanueel therapeuten, ergotherapeuten, bewegingstherapeuten, osteotherapeuten, bewegingswetenschappers, levensstijl coaches, psycholoog, fitness instructeurs, acupuncturisten, diëtisten, psychologen, kortom een keten aan specialisten om uw zorgvraag of sportvraag met raad en daad bij te staan.

Voor wie

De behandeling, coaching en begeleiding van het MCV is gericht op de
zorg,- sport,- en de arbeidsmarkt.

Zorg

In de zorg richten wij ons speciaal op de volgende doelgroepen:
 • Van jong tot senior, diabetes-, astma/COPD-, CVA, reuma, oncologie en dwarslaesie patiënten
 • Ouderen en jongeren met obesitas
 • Personen met een geamputeerd ledemaat
 • Mensen met psychische stress
 • Mensen met voet-, knie-, en/of heupproblemen
 • Mensen met nek/rug problemen
 • Mensen met hand/arm/schouder problemen

Voor deze doelgroepen bieden wij behandeling, coaching, begeleiding en producten om:
 • Vitaler leven te stimuleren
 • Vitaler door het leven te gaan
 • Beter te kunnen bewegen en/of om beter/meer bewegen te stimuleren
 • Bevorderen van de kwaliteit van leven

Sport

In de sport richten wij ons op de volgende doelgroep:
Breedte sporters

Voor deze doelgroep bieden wij:
 • Schoenkeuze en blessurepreventie bij hardlopen
 • Stimuleren van bewegen/sporten
 • Revalidatie na sportblessure of trauma
 • Trainen (bijv. fietsen) onder specifieke klimaatcondities
 • Onderhouden en verbeteren van conditie door doelgroep gerichte beweging/trainingsprogramma’s

Arbeid

Voor de arbeidsmarkt richten wij ons op:
Bedrijven en haar werknemers

Hiervoor leveren wij diensten, zoals beweeg- en sportprogramma’s om:
 • Werknemers vitaler te maken
 • Werknemers te re-integreren

Contact